Ανθρωπιστικές Σπουδές

Θερινή Περίοδος
2018

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

6

ΙΣΤΟΡΙΑ

2

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

3

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

2

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

3

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

18

 
 

Διάρκεια Προγράμματος: 6 εβδομάδες
(15/6-26/7)

Χειμερινή Περίοδος
2018-2019

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

5

ΙΣΤΟΡΙΑ

2

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

2

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

3

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

14

Προαιρετικό πρόγραμμα

ΜΑΘΗΜΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.

1

3ο Ε.Π. Υγείας & Ζωής

(με απώλεια μορίων)


Έναρξη Μαθημάτων: Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου