Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Οι μαθητές εμβαθύνουν σταδιακά στην γνώση.

Στόχοι μας:

 • Κωδικοποίηση

 • Συγκράτηση

 • Ανάκληση

 • Μνήμη

 • Καλλιέργεια δεξιοτήτων

 • Συναισθηματική ισορροπία

Μέσα:

 • Δε στοχεύουμε στον βομβαρδισμό του μαθητή με πληροφορίες, αλλά τον κατευθύνουμε πώς να επιλέγει τις προσφορότερες, να αφαιρεί τις περιττές, να τις ερμηνεύει και να τις ενσωματώνει στις ήδη προσληφθείσες.

 • Βάζουμε τις βάσεις για να οργανώνει και να επεξεργάζεται την ύλη που τα αναλυτικά προγράμματα επιβάλλουν.

 • Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε ο μαθητής να γενικεύει και να ανακατασκευάζει τις γνώσεις του.

 • Χτίζουμε στο παιδί τη συνείδηση του υποψηφίου που απολαμβάνει και αποζητά τη μάθηση. Γι’ αυτό και ξεκινάμε οργανωμένα και μεθοδικά ολοκληρωμένο πρόγραμμα προετοιμασίας για τα μαθήματα προσανατολισμού της Γ΄ Λυκείου που σκοπό έχει:
  –  Την έγκαιρη και ουσιαστική κάλυψη της εξεταστέας ύλης.
  –  Την εξασφάλιση του απαιτούμενου χρόνου για συνεχείς επαναλήψεις κατά τη διάρκεια των οποίων το παιδί θα καλύπτει τα κενά και θα ανταποκρίνεται σε πιο σύνθετες μαθησιακές απαιτήσεις.

Ανθρωπιστικές Σπουδές

Θερινή Περίοδος
2020
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

2

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

2

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

6

Διάρκεια Προγράμματος: 4 εβδομάδες
(15/6-10/7)

Χειμερινή Περίοδος
2020-2021
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

3

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

4

ΙΣΤΟΡΙΑ

1

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

1

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

1

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

3

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

13

Έναρξη Μαθημάτων: Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου