Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Οι μαθητές εμβαθύνουν σταδιακά στην γνώση.

Στόχοι μας:

  • Κωδικοποίηση

  • Συγκράτηση

  • Ανάκληση

  • Μνήμη

  • Καλλιέργεια δεξιοτήτων

  • Συναισθηματική ισορροπία

Μέσα:

  • Δε στοχεύουμε στο βομβαρδισμό του μαθητή με πληροφορίες, αλλά τον κατευθύνουμε πώς να επιλέγει τις προσφορότερες, να αφαιρεί τις περιττές, να τις ερμηνεύει και να τις ενσωματώνει στις ήδη προσληφθείσες.

  • Βάζουμε τις βάσεις για να οργανώνει και να επεξεργάζεται την ύλη που τα αναλυτικά προγράμματα επιβάλλουν.

  • Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε ο μαθητής να γενικεύει και να ανακατασκευάζει τις γνώσεις του.

  • Χτίζουμε στο παιδί τη συνείδηση του υποψηφίου που απολαμβάνει και αποζητά τη μάθηση. Γι’ αυτό και ξεκινάμε οργανωμένα και μεθοδικά ολοκληρωμένο πρόγραμμα προετοιμασίας για τα μαθήματα προσανατολισμού της Γ΄ Λυκείου.

Ανθρωπιστικές Σπουδές

Θερινή Περίοδος
2018
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

4

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

6

Διάρκεια Προγράμματος: 4 εβδομάδες
(18/6-13/7)

Χειμερινή Περίοδος
2018-2019
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

5

ΙΣΤΟΡΙΑ

1

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

2

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

3

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

13

Προαιρετικό πρόγραμμα για ενδοσχολικά μαθήματα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΑΛΓΕΒΡΑ

2

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

1

ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π.

2

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

5

Έναρξη Μαθημάτων: Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου