Γ ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ανθρωπιστικές Σπουδές

Θερινή Περίοδος

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

6

ΙΣΤΟΡΙΑ

2

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

3

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

2

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

3

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

18

Χειμερινή Περίοδος

2017-2018

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

5

ΙΣΤΟΡΙΑ

2

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

2

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

11

Έναρξη Μαθημάτων: Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου

Διάρκεια Προγράμματος: 6 εβδομάδες

(15/6-26/7)

Προαιρετικά προγράμματα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π.

2

4Ο Ε.Π. Παιδαγωγικές Σπουδές

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.

1

3Ο Ε.Π. Υγείας & Ζωής

(με απώλεια μορίων)

Πρόγραμμα Σπουδών Γ΄ Λυκείου

Θετικές Σπουδές

Θερινή Περίοδος

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

ΦΥΣΙΚΗ

4

ΧΗΜΕΙΑ

3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

6

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

2

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

3

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

20

Χειμερινή Περίοδος

2017-2018

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

ΦΥΣΙΚΗ

4

ΧΗΜΕΙΑ

2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

5

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

13

Έναρξη Μαθημάτων: Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου

Διάρκεια Προγράμματος: 6 εβδομάδες

(15/6-26/7)

Προαιρετικά προγράμματα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ.

3

3Ο Ε.Π. Υγείας & Ζωής

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π.

1

4Ο Ε.Π. Παιδαγωγικές Σπουδές

Πρόγραμμα Σπουδών Γ΄ Λυκείου

Σπουδές Υγείας & Ζωής

Θερινή Περίοδος

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

ΦΥΣΙΚΗ

4

ΧΗΜΕΙΑ

3

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

3

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

2

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

3

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

17

Διάρκεια Προγράμματος: 6 εβδομάδες

(15/6-26/7) Έναρξη Μαθημάτων: Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου

Προαιρετικά προγράμματα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.

6

2Ο Ε.Π. Τεχνολογικές & Θετικές Σπουδές

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π.

1

4Ο Ε.Π. Παιδαγωγικές Σπουδές

Προαιρετικά προγράμματα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.

5

2Ο Ε.Π. Τεχνολογικές & Θετικές Σπουδές

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π.

1

4Ο Ε.Π. Παιδαγωγικές Σπουδές

Χειμερινή Περίοδος

2017-2018

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

ΦΥΣΙΚΗ

4

ΧΗΜΕΙΑ

2

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

3

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

11

Πρόγραμμα Σπουδών Γ΄ Λυκείου

Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής

Θερινή Περίοδος

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

Α.Ο.Θ.

2

Α.Ε.Π.Π.

2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

6

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

2

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

3

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

17

Χειμερινή Περίοδος

2017-2018

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

Α.Ο.Θ.

2

Α.Ε.Π.Π.

2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

5

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

11

Διάρκεια Προγράμματος: 6 εβδομάδες Έναρξη Μαθημάτων: Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου

(15/6-26/7)

Προαιρετικά προγράμματα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.

1

3Ο Ε.Π. Υγείας & Ζωής

(με απώλεια μορίων)

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π.

1

4Ο Ε.Π. Παιδαγωγικές Σπουδές

Ανθρωπιστικές Σπουδές