Γυμνάσιο

Ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες ανάγκες μαθητών και γονέων οργανώσαμε ένα ευέλικτο πρόγραμμα διδακτικής στήριξης για τους μαθητές του Γυμνασίου. Σ’ ένα ευχάριστο, παιδαγωγικό περιβάλλον η παρέμβασή μας στοχεύει:

  • στην κάλυψη των γνωστικών κενών τους

  • στη διευκόλυνση της μελέτης των μαθημάτων τους

  • στη δημιουργία σωστών βάσεων για να μάθουν πώς να μαθαίνουν

  • στην ανάπτυξη της φαντασίας, της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης τους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2

ΦΥΣΙΚΗ

1

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Β΄& Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2

ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ

2

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

7

Έναρξη Μαθημάτων: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου