Νέες τεχνολογίες

Στο Φροντιστήριο μας, θεμέλιο της επιτυχίας του μαθητή θεωρούμε την αναμόρφωση της εκπαιδευτικής πράξης. Αξιοποιούμε τα σύγχρονα εποπτικά μέσα (υπολογιστές) σε συνδυασμό με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας (πίνακας) για να:

 • εξοικειώσουμε τους μαθητές με τις τεχνικές οργάνωσης των πληροφοριών

 • βοηθήσουμε στο μετασχηματισμό και την επεξεργασία των πληροφοριών

 • αποτρέψουμε από την παραδοσιακή αποστήθιση

 • δημιουργήσουμε ένα δυναμικό περιβάλλον μάθησης
«Ακούμε βλέποντας, βλέπουμε ακούγοντας»

Τράπεζα θεμάτων φροντιστηρίου

Πρόκειται για σταθμισμένα, κλιμακούμενης δυσκολίας διαγωνίσματα που προσαρμόζονται στο επίπεδο της γνωστικής εξέλιξης του μαθητή. Διακρίνονται σε :

 • Διαγνωστικό τεστ: έλεγχος του τρόπου εργασίας αλλά και του επιπέδου των βασικών γνώσεων του μαθητή.

 • Επαναληπτικό τεστ : έλεγχος κατάκτησης της νέας πληροφορίας

 • Θεματικό τεστ : έλεγχος της εποπτικής ικανότητας της ύλης (ταυτίζεται με τους προγραμματισμένους κύκλους διαγωνισμάτων)

 • Τεστ προσομοίωσης : αποκλειστικά για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου. Εξοικειώνουμε τους μαθητές με τη λογική των Πανελλαδικών Εξετάσεων και τους διδάσκουμε στρατηγικές διαχείρισης προβλημάτων (χρόνου, άγχους κτλ.) .
«Καταθέτουμε εμπειρία, εισπράττεις αυτοπεποίθηση»

Διαγωνίσματα εξ αποστάσεως

Η συγκεκριμένη υπηρεσία προσφέρεται

 • κυρίως για τους μαθητές απομακρυσμένων περιοχών (με ελάχιστο συμβολικό κόστος),

 • αλλά και σε όσους μαθητές του Φροντιστηρίου μας δικαιολογημένα δεν μπορούν να συμμετάσχουν στα προγραμματισμένα μας διαγωνίσματα (χωρίς επιβάρυνση).

Για λεπτομέρειες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Φροντιστηρίου μας.

«Ηλεκτρονικό…περιστέρι !»

Υποστηριχτική συμβουλευτική - σεμινάρια

Στο Φροντιστήριο προσεγγίζοντας οικοσυστημικά την προετοιμασία του υποψήφιου μαθητή για την είσοδό του στο Πανεπιστήμιο συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες με σκοπό:

 • τη διοργάνωση σεμιναρίων / ημερίδων

 • την πραγματοποίηση ατομικών συναντήσεων

 • τη διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων

 • τη παροχή αξιολογητικών τεστ και ερωτηματολογίων,

που απευθύνονται τόσο στους μαθητές όσο και στην οικογένειά τους.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τους παρακάτω τομείς έμφασης:

Μαθητής

– Διαχείριση άγχους
– Οργάνωση χρόνου και χώρου
– Αποτελεσματικές τεχνικές μελέτης και τύποι μάθησης (μεταγνώση)
– Εσωτερική και εξωτερική κινητοποίηση
– Αυτοεκτίμηση και ασκήσεις αυτογνωσίας

Οικογένεια

– Εφηβεία
– Διαχείση κρίσεων
– Διασφάλιση αρμονικών σχέσεων μεταξύ των μελών της οικογένειας
– Ψυχολογική υποστήριξη

Επαγγελματική Συμβουλευτική & Προσανατολισμός
Σύνδεση σχολικής και επαγγελματικής ανάπτυξης
Επιλογή πανεπιστημιακής σχολής και συμπλήρωση μηνανογραφικού
Συμβουλευτική σταδιοδρομίας και εναλλακτικές επαγγελματικές προοπτικές
Κλίμακες αξιολόγησης του εαυτού και ερωτηματολόγια επαγγελματικών αξιών.

«Τίποτα στην τύχη, μα και τίποτα δεδομένο»

Πρόγραμμα πρόσθετης διδακτικής στήριξης

Όταν οι διδάσκοντες το κρίνουν απαραίτητο σε πρόγραμμα εκτός ωραρίου και χωρίς οικονομική επιβάρυνση οργανώνονται 2ωρες συναντήσεις πρόσθετης διδακτικής στήριξης (2 φορές/μήνα) ανά γνωστικό αντικείμενο. Αυτή η υπηρεσία προσφέρεται ανεξάρτητα από το αν ο μαθητής έχει επιλέξει να παρακολουθεί το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών. Με αυτόν τον τρόπο:

 • καλύπτουμε κάθε γνωστικό κενό και

 • ενεργοποιούμε το ενδιαφέρον του μαθητή να εξελιχθεί και να δοκιμαστεί σε πιο σύνθετους τρόπους εργασίας.

«Έπεσες στο βαρέλι με το φίλτρο όταν ήσουν μικρός!»