Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής

Θερινή Περίοδος
2018

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

Α.Ο.Θ.

2

Α.Ε.Π.Π.

2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

6

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

2

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

3

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

17

Διάρκεια Προγράμματος: 6 εβδομάδες
(15/6-26/7)

Χειμερινή Περίοδος
2018-2019

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

Α.Ο.Θ.

2

Α.Ε.Π.Π.

2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

5

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

3

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

14

 

Προαιρετικό πρόγραμμα

ΜΑΘΗΜΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.

1

3ο Ε.Π. Υγείας & Ζωής

(με απώλεια μορίων)

Έναρξη Μαθημάτων: Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου