Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Οι μαθητές εμβαθύνουν σταδιακά στην γνώση.

Στόχοι μας:

 • Κωδικοποίηση

 • Συγκράτηση

 • Ανάκληση

 • Μνήμη

 • Καλλιέργεια δεξιοτήτων

 • Συναισθηματική ισορροπία

Μέσα:

 • Δε στοχεύουμε στο βομβαρδισμό του μαθητή με πληροφορίες, αλλά τον κατευθύνουμε πώς να επιλέγει τις προσφορότερες, να αφαιρεί τις περιττές, να τις ερμηνεύει και να τις ενσωματώνει στις ήδη προσληφθείσες.

 • Βάζουμε τις βάσεις για να οργανώνει και να επεξεργάζεται την ύλη που τα αναλυτικά προγράμματα επιβάλλουν.

 • Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε ο μαθητής να γενικεύει και να ανακατασκευάζει τις γνώσεις του.

 • Χτίζουμε στο παιδί τη συνείδηση του υποψηφίου που απολαμβάνει και αποζητά τη μάθηση. Γι’ αυτό και ξεκινάμε οργανωμένα και μεθοδικά ολοκληρωμένο πρόγραμμα προετοιμασίας για τα μαθήματα προσανατολισμού της Γ΄ Λυκείου που σκοπό έχει:
  -Την έγκαιρη και ουσιαστική κάλυψη της εξεταστέας ύλη.
  -Την εξασφάλιση του απαιτούμενου χρόνου για συνεχείς επαναλήψεις κατά τη διάρκεια των οποίων το παιδί θα καλύπτει τα κενά και θα ανταποκρίνεται σε πιο σύνθετες μαθησιακές απαιτήσεις.

Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής

Θερινή Περίοδος
2019
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2

ΦΥΣΙΚΗ

2

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

3

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

10


Διάρκεια Προγράμματος: 4 εβδομάδες

(14/6-11/7)

Χειμερινή Περίοδος
2019-2020
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

3

Α.Ε.Π.Π.

2

Α.Ο.Θ.

2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

4

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

2

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

3

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

16

Έναρξη Μαθημάτων: Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου