Σπουδές Υγείας & Ζωής

Θερινή Περίοδος
2018

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

ΦΥΣΙΚΗ

4

ΧΗΜΕΙΑ

3

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

3

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

2

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

3

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

17

Διάρκεια Προγράμματος: 6 εβδομάδες
(15/6-26/7)

Χειμερινή Περίοδος
2018-2019

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

ΦΥΣΙΚΗ

4

ΧΗΜΕΙΑ

3

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

3

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

3

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

15

 

Προαιρετικό πρόγραμμα

ΜΑΘΗΜΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.

5

2ο Ε.Π. Τεχνολογικές & Θετικές Σπουδές

 

Έναρξη Μαθημάτων: Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου