Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Οι μαθητές εμβαθύνουν σταδιακά στην γνώση.

Στόχοι μας:

 • Κωδικοποίηση

 • Συγκράτηση

 • Ανάκληση

 • Μνήμη

 • Καλλιέργεια δεξιοτήτων

 • Συναισθηματική ισορροπία

Μέσα:

 • Δε στοχεύουμε στον βομβαρδισμό του μαθητή με πληροφορίες, αλλά τον κατευθύνουμε πώς να επιλέγει τις προσφορότερες, να αφαιρεί τις περιττές, να τις ερμηνεύει και να τις ενσωματώνει στις ήδη προσληφθείσες.

 • Βάζουμε τις βάσεις για να οργανώνει και να επεξεργάζεται την ύλη που τα αναλυτικά προγράμματα επιβάλλουν.

 • Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε ο μαθητής να γενικεύει και να ανακατασκευάζει τις γνώσεις του.

 • Χτίζουμε στο παιδί τη συνείδηση του υποψηφίου που απολαμβάνει και αποζητά τη μάθηση. Γι’ αυτό και ξεκινάμε οργανωμένα και μεθοδικά ολοκληρωμένο πρόγραμμα προετοιμασίας για τα μαθήματα προσανατολισμού της Γ΄ Λυκείου που σκοπό έχει:
  –  Την έγκαιρη και ουσιαστική κάλυψη της εξεταστέας ύλης.
  –  Την εξασφάλιση του απαιτούμενου χρόνου για συνεχείς επαναλήψεις κατά τη διάρκεια των οποίων το παιδί θα καλύπτει τα κενά και θα ανταποκρίνεται σε πιο σύνθετες μαθησιακές απαιτήσεις.

Θετικές Σπουδές & Σπουδές Υγείας και Ζωής

Θερινή Περίοδος 2021

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2

ΦΥΣΙΚΗ

3

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

10

Διάρκεια Προγράμματος: 4 εβδομάδες
(17/6-16/7)

Χειμερινή Περίοδος  2021-2022

Θετικές Σπουδές

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

3

ΦΥΣΙΚΗ

4

ΧΗΜΕΙΑ

2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

3

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

1

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

3

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

16

 

Σπουδές Υγείας και Ζωής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

3

ΦΥΣΙΚΗ

4

ΧΗΜΕΙΑ

2

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

1

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

1

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

3

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

14

Έναρξη Μαθημάτων: Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου