Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Οι μαθητές εμβαθύνουν σταδιακά στην γνώση.

Στόχοι μας:

  • Κωδικοποίηση

  • Συγκράτηση

  • Ανάκληση

  • Μνήμη

  • Καλλιέργεια δεξιοτήτων

  • Συναισθηματική ισορροπία

Μέσα:

  • Δε στοχεύουμε στο βομβαρδισμό του μαθητή με πληροφορίες, αλλά τον κατευθύνουμε πώς να επιλέγει τις προσφορότερες, να αφαιρεί τις περιττές, να τις ερμηνεύει και να τις ενσωματώνει στις ήδη προσληφθείσες.

  • Βάζουμε τις βάσεις για να οργανώνει και να επεξεργάζεται την ύλη που τα αναλυτικά προγράμματα επιβάλλουν.

  • Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε ο μαθητής να γενικεύει και να ανακατασκευάζει τις γνώσεις του.

  • Χτίζουμε στο παιδί τη συνείδηση του υποψηφίου που απολαμβάνει και αποζητά τη μάθηση. Γι’ αυτό και ξεκινάμε οργανωμένα και μεθοδικά ολοκληρωμένο πρόγραμμα προετοιμασίας για τα μαθήματα προσανατολισμού της Γ΄ Λυκείου.

Θετικές Σπουδές & Σπουδές Υγείας και Ζωής

Θερινή Περίοδος 2018

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2

ΦΥΣΙΚΗ

2

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

6

Διάρκεια Προγράμματος: 4 εβδομάδες
(18/6-13/7)

 

Χειμερινή Περίοδος  2018-2019

Θετικές Σπουδές

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

ΦΥΣΙΚΗ

3

ΧΗΜΕΙΑ

1,5

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

4

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

3

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

13,5

 

Προαιρετικό πρόγραμμα για ενδοσχολικά μαθήματα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.

2

ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π.

2

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

5

 

Σπουδές Υγείας και Ζωής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

ΦΥΣΙΚΗ

3

ΧΗΜΕΙΑ

1,5

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

1

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

3

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

10,5

 

Προαιρετικό πρόγραμμα για ενδοσχολικά μαθήματα 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΑΛΓΕΒΡΑ

2

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.

2

ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π.

2

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

7

Έναρξη Μαθημάτων: Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου