Θετικές Σπουδές

Θερινή Περίοδος
2018

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

ΦΥΣΙΚΗ

4

ΧΗΜΕΙΑ

3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

6

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

2

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

3

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

20


Διάρκεια Προγράμματος: 6 εβδομάδες
(15/6-26/7)

Χειμερινή Περίοδος
2018-2019

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

ΦΥΣΙΚΗ

4

ΧΗΜΕΙΑ

3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

5

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

3

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

17

 

Προαιρετικό πρόγραμμα

ΜΑΘΗΜΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ.

3

3ο Ε.Π. Υγείας & Ζωής

Έναρξη Μαθημάτων: Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου