Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Οι μαθητές εντατικοποιούν τις προσπάθειές τους ώστε να πετύχουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Στόχοι μας:

 • Προγραμματισμός
 • Μερίκευση Γενικών Στόχων
 • Αξιολόγηση/Αυτοαξιολόγηση
 • Ανατροφοδότηση
 • Επανάληψη
 • Εξοικείωση
 • Εποπτεία

Μέσα:

 • Φροντίζουμε για την έγκαιρη και ουσιαστική κάλυψη της εξεταστέας ύλης.
 • Καλύπτουμε με ενισχυτικές διδασκαλίες τα γνωστικά κενά των μαθητών.
 • Με ξεκάθαρα χρονοδιαγράμματα, οργανώνουμε εξατομικευμένα τις επαναλήψεις των μαθητών.
 • Μεριμνούμε ώστε το κλίμα να είναι ευχάριστο προς τον μαθητή χωρίς να θυσιάζουμε την ποιότητα ή τη σοβαρότητα της μαθησιακής διαδικασίας.
 • Με τη βοήθεια εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού οργανώνουμε σεμινάρια αλλά και ατομικές συναντήσεις για μαθητές, γονείς και καθηγητές προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι παθογένειες που προκαλούνται από την ψυχοφθόρα διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Θετικές Σπουδές

Θερινή Περίοδος
2024

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

3

ΦΥΣΙΚΗ

5

ΧΗΜΕΙΑ

3/4

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

4

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

3

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

18/19


Διάρκεια Προγράμματος: 7 εβδομάδες
(17/6-26/7 & 26/8-30/8)

Χειμερινή Περίοδος
2024-2025

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

3

ΦΥΣΙΚΗ

5

ΧΗΜΕΙΑ

3/4

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

4

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

3

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

18/19


Έναρξη Μαθημάτων: Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου