Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Οι μαθητές εμβαθύνουν σταδιακά στην γνώση.

Στόχοι μας:

  • Κωδικοποίηση

  • Συγκράτηση

  • Ανάκληση

  • Μνήμη

  • Καλλιέργεια δεξιοτήτων

  • Συναισθηματική ισορροπία

Μέσα:

  • Δε στοχεύουμε στο βομβαρδισμό του μαθητή με πληροφορίες, αλλά τον κατευθύνουμε πώς να επιλέγει τις προσφορότερες, να αφαιρεί τις περιττές, να τις ερμηνεύει και να τις ενσωματώνει στις ήδη προσληφθείσες.

  • Βάζουμε τις βάσεις για να οργανώνει και να επεξεργάζεται την ύλη που τα αναλυτικά προγράμματα επιβάλλουν.

  • Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε ο μαθητής να γενικεύει και να ανακατασκευάζει τις γνώσεις του.

  • Χτίζουμε στο παιδί τη συνείδηση του υποψηφίου που απολαμβάνει και αποζητά τη μάθηση. Γι’ αυτό και ξεκινάμε οργανωμένα και μεθοδικά ολοκληρωμένο πρόγραμμα προετοιμασίας για τα μαθήματα προσανατολισμού της Γ΄ Λυκείου.

Ανθρωπιστικές Σπουδές

Ανθρωπιστικές Σπουδές

Χειμερινή Περίοδος

2017-2018

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

5

ΙΣΤΟΡΙΑ

1

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

2

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

10

Θερινή Περίοδος
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

4

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

6

Διάρκεια Προγράμματος: 4 εβδομάδες

(19/6-14/7)

Προαιρετικά προγράμματα για ενδοσχολικά μαθήματα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΑΛΓΕΒΡΑ

2

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

1

ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π.

2

Έναρξη Μαθημάτων: Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου

Πρόγραμμα Σπουδών Β΄ Λυκείου

Θετικές Σπουδές & Σπουδές Υγείας και Ζωής

Θερινή Περίοδος

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2

ΦΥΣΙΚΗ

2

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

6

Διάρκεια Προγράμματος: 4 εβδομάδες (19/6-14/7)

Θετικές Σπουδές – Χειμερινή Περίοδος 2017-2018

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

ΦΥΣΙΚΗ

3

ΧΗΜΕΙΑ

1,5

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

4

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

10,5

Προαιρετικά προγράμματα για ενδοσχολικά μαθήματα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.

2

ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π.

2

Σπουδές Υγείας & Ζωής– Χειμερινή Περίοδος 2017-2018

Προαιρετικά προγράμματα για ενδοσχολικά μαθήματα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΑΛΓΕΒΡΑ

2

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.

2

ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π.

2

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

ΦΥΣΙΚΗ

3

ΧΗΜΕΙΑ

1,5

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

1

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

7,5

Έναρξη Μαθημάτων: Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου

Πρόγραμμα Σπουδών Β΄ Λυκείου

Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής

Θερινή Περίοδος
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2

ΦΥΣΙΚΗ

2

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

6

Χειμερινή Περίοδος

2017-2018

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

Α.Ε.Π.Π.

1

Α.Ο.Θ.

1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

4

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

8

Διάρκεια Προγράμματος: 4 εβδομάδες

(19/6-14/7)

Προαιρετικά προγράμματα για ενδοσχολικά μαθήματα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.

2

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.

2

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

1

ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π.

2

Έναρξη Μαθημάτων: Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου