ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Ο ετήσιος διαγωνισμός για τη χορήγηση των  Θερινών Υποτροφιών του Φροντιστηρίου μας θα διεξαχθεί στις 16 & 17 Ιουνίου. 
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Γραμματεία μας.