Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Οι μαθητές συνειδητοποιούν τις τάσεις, τις κλίσεις και τις προτιμήσεις τους.

Στόχοι μας:

  • Συνέπεια

  • Μεθοδικότητα

  • Εργατικότητα

  • Υπευθυνότητα

  • Αυτογνωσία

Μέσα:

  • Με εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες στηρίζουμε το μαθητή να βρει τον προσανατολισμό του.

  • Καθοδηγούμε το μαθητή πως να διαχειρίζεται το χρόνο του χωρίς να τον καταναλώνει αλόγιστα.

  • Υποβοηθούμε το μαθητή να επιλύει απλά ή σύνθετα γνωστικά προβλήματα και να αντιμετωπίζει εποικοδομητικά μαθησιακές προκλήσεις.

  • Μαθαίνουμε το μαθητή πώς να αποφασίζει, πώς να μαθαίνει, πώς να υποστηρίζει την απόφασή του και εν τέλει πώς να αυτενεργεί.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

1,5

ΑΓΛΕΒΡΑ & ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

5

ΦΥΣΙΚΗ

2,5

ΧΗΜΕΙΑ

1

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

3

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

15

Έναρξη Μαθημάτων: Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου