Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Οι μαθητές συνειδητοποιούν τις τάσεις, τις κλίσεις και τις προτιμήσεις τους.

Στόχοι μας:

  • Συνέπεια

  • Μεθοδικότητα

  • Εργατικότητα

  • Υπευθυνότητα

  • Αυτογνωσία

Μέσα:

  • Με εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες στηρίζουμε τον μαθητή να βρει τον προσανατολισμό του.

  • Καθοδηγούμε τον μαθητή πως να διαχειρίζεται τον χρόνο του χωρίς να τον καταναλώνει αλόγιστα.

  • Υποβοηθούμε τον μαθητή να επιλύει απλά ή σύνθετα γνωστικά προβλήματα και να αντιμετωπίζει εποικοδομητικά μαθησιακές προκλήσεις.

  • Μαθαίνουμε τον μαθητή πώς να αποφασίζει, πώς να μαθαίνει, πώς να υποστηρίζει την απόφασή του και εν τέλει πώς να αυτενεργεί.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

1

ΑΓΛΕΒΡΑ & ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

4

ΦΥΣΙΚΗ

2

ΧΗΜΕΙΑ

1

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

3

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

13

Έναρξη Μαθημάτων: Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου